Ballina2021-08-05T07:08:41+00:00

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Lajme

Publikime

Vendimi per themelimin e Ekipit Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

30 Qershor, 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4287" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Ekipi Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur


Statistikat e Arsimit 2018-2019

30 Qershor, 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4284" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Publikim vjetor nga MASHT I të dhënave statistikore që përfshinë institucionet parashkollore, arsimin fillor mesëm ...


Programi Kombëtar i Shkencës

29 Qershor, 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4252" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Programi Kombëtar I Shkencës miratuar nga Këshilli Kombëtar i Shkencës në mbledhjen e mbajtur me 30 mars 2010


Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021

29 Qershor, 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4196" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Një ndër strategjitë kryesore shtetërore e cila ofron një qasje të re ndaj politikave zhvillimoreNgjarje

Shtator 2021

Ma
EN
Pr
Sh
Di
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1st Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 3rd Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 4th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 5th Shtator
Nuk ka ngjarje
6
7
8
9
10
11
12
Events for 6th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 8th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 10th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 11th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 12th Shtator
Nuk ka ngjarje
13
14
15
16
17
18
19
Events for 13th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 15th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 17th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 18th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 19th Shtator
Nuk ka ngjarje
20
21
22
23
24
25
26
Events for 20th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 22nd Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 24th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 25th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 26th Shtator
Nuk ka ngjarje
27
28
29
30
1
2
3
Events for 27th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 29th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 30th Shtator
Nuk ka ngjarje

Publikime

Vendimi per themelimin e Ekipit Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

30 Qershor, 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4287" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Ekipi Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur


Statistikat e Arsimit 2018-2019

30 Qershor, 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4284" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Publikim vjetor nga MASHT I të dhënave statistikore që përfshinë institucionet parashkollore, arsimin fillor mesëm ...


Programi Kombëtar i Shkencës

29 Qershor, 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4252" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Programi Kombëtar I Shkencës miratuar nga Këshilli Kombëtar i Shkencës në mbledhjen e mbajtur me 30 mars 2010


Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021

29 Qershor, 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4196" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Një ndër strategjitë kryesore shtetërore e cila ofron një qasje të re ndaj politikave zhvillimoreKoordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Go to Top